Қордың құрылымы

10.01.2011

Жоғары басқару органы – Құрылтайшылардың жалпы жиналысы
Ұжымдық басқару органы – Қамқорлық кеңес. Президент басшылық жасайды.
Атқарушы директор – күнбе-күнгі басшылық қызмет атқарады
Қызметкерлер – қызметті жүзеге асырады
Волонтерлар – қызметті жүзеге асыруға көмектеседі